Συγκεκριμένα, η Black Pencil αναλαμβάνει τον δημιουργικό σχεδιασμό της επικοινωνίας του illy Iperespresso και η Starlink τη στρατηγική media. Στόχος της νέας συνεργασίας είναι η ενδυνάμωση του positioning και η ενίσχυση του awareness για την εμπειρία illy Iperespresso στην ελληνική αγορά, με επίκεντρο τον εξαιρετικής ποιότητας καφέ που προσφέρει ο συνδυασμός των μηχανών καφέ και των καψουλών Iperespresso.