Η Καφέα Εμπορική Τεχνική, αποκλειστική εισαγωγέας και διανομέας του espresso illy και της Metodo Iperespresso illy, εγκαινιάζει την παρουσία στα social media. Μέσα από το internet και το περιβάλλον των social media δημιουργεί b2b και b2c πλατφόρμα επικοινωνίας με τους συνεργάτες της και τους τελικούς καταναλωτές και τους μεταφέρει την κουλτούρα του αυθεντικού Ιταλικού espresso, συνταγές δημιουργίας ροφημάτων, νέες τάσεις κατανάλωσης κ.α. Σύντομα θα είναι στον αέρα και στο Facebook.