Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορά τα άτυπα Υπουργικά Συμβούλια και τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Ζάππειο Μέγαρο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.