Στους Top Employers της Ελλάδας εντάχθηκε, για το 2021, η Jysk Ελλάδος, η οποία απέσπασε τη σχετική πιστοποίηση από το Ινστιτούτο Top Employers. Η διάκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα έρευνας που αφορά τις βέλτιστες πρακτικές του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε έξι τομείς και 20 κατηγορίες θεμάτων, όπως, ενδεικτικά, τη στρατηγική της εταιρείας σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, τις πρακτικές σε σχέση με την εκπαίδευση/ανάπτυξη των εργαζομένων, το εργασιακό περιβάλλον, τις αξίες της εταιρείας, τα συστήματα αμοιβών/παροχών και άλλα. «Η σκανδιναβική κουλτούρα της Jysk είναι εμφανής σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της και σε συνδυασμό με τις αξίες της εταιρείας, προσφέρουν ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η υπόσχεση που δίνει η Jysk στους εργαζομένους της είναι ότι, αν δείξουν αφοσίωση, θα συναντήσουν τις ευκαιρίες», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.