Τη στήριξή τους στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φτώχειας σε Ελλάδα και Κύπρο, προσέφεραν την προ-εορταστική περίοδο οι εθελοντές-εργαζόμενοι της JTI. Σε συνεργασία με τη Μη Αστική Κερδοσκοπική Οργάνωση «Μπορούμε», οι εθελοντές της JTI έγιναν «δωρητές βημάτων», καταγράφοντας καθημερινά τα βήματά τους μέσω εφαρμογής στο κινητό και μεταφράζοντάς τα σε 3 τόνους συσκευασμένων τροφίμων συνολικά για την κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών περίπου 7.000 ατόμων που βρίσκονται σε ανάγκη σε 8 διαφορετικές πόλεις.

Συγκεκριμένα στην Αθήνα μοιράστηκαν τρόφιμα στην Κάριτας Αθήνας και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω, στον Πειραιά στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη Λάρισα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, στα Ιωάννινα στο ΚΕΘΕΑ Ήπειρος, στην Κομοτηνή και την Ξάνθη στα Κοινωνικά Παντοπωλεία του κάθε Δήμου και τέλος στην Κύπρο, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.