Πιστοποίηση για το νέο διεθνές πρότυπο για την ισότητα Global Equality Standard (GES) του παγκόσμιου οργανισμού ΕΥ, λαμβάνει η JTI. Η πιστοποίηση αποτελεί προϊόν των υψηλών βαθμολογιών τις οποίες συγκέντρωσε κατά την αξιολόγησή της στον τομέα των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των αμοιβών των εργαζομένων της.

«Η ποικιλομορφία και η ισότητα έχουν καθοριστική σημασία για μια επιχείρηση και είναι σημαντικό να εμπεδώνονται και εφαρμόζονται στο περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε.

Είναι καθοριστικής σημασίας να ελέγχουμε τακτικά ότι εφαρμόζονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες ως προς την ποικιλομορφία και την ισότητα, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των άνω των 40.000 υπαλλήλων που απασχολούμε παγκοσμίως», πρόσθεσε η Christiane Bisanzio, Αντιπρόεδρος σε θέματα Ποικιλομορφίας και Ισότητας της JTI.