Σε «Great Place to Work» αναδείχθηκε η Japan Tobacco International Ελλάδας, η οποία απέσπασε την ομώνυμη πιστοποίηση από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas. Η αξιολόγηση βασίστηκε στην καταγραφή των απόψεων των εργαζομένων σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον τους σε συνδυασμό με τις απόψεις της Διοίκησης, η οποία παρείχε πληροφορίες για τις πολιτικές εργασίας και τις πρακτικές που εφαρμόζει για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. «Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή επένδυση της JTI Ελλάδας για τους ανθρώπους της, με την υλοποίηση πρακτικών που προάγουν την εταιρική κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης όπου κάθε εργαζόμενος διαδραματίζει ένα ρόλο συμβάλλοντας στην εξέλιξη και την πρόοδό της», δήλωσε σχετικά η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Julie McNamara.