Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση στον κλάδο των εταιρειών παροχής συστημάτων καθαρισμού σε επαγγελματίες. Ο απολογισμός δημοσιεύεται και στην εταιρική ιστοσελίδα www.johnsondiversey.gr.