Του κινητού πολυϊατρείου του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Από τις αρχές Οκτωβρίου του 2015 έως και το τέλος Ιουνίου του 2016, το κινητό πολυϊατρείο «Ιπποκράτης», η Κινητή Οδοντιατρική/Παιδιατρική Μονάδα και η Κινητή Οφθαλμολογική/Ακουολογική Μονάδα του Οργανισμού, με τη στήριξη της Johnson & Johnson, θα συνεχίσουν το οδοιπορικό τους ανά την Ελλάδα πραγματοποιώντας ιατρικούς προληπτικούς ελέγχους σε παιδιά. Η κινητήριος δύναμη του οδοιπορικού του «Ιπποκράτη» και των κινητών μονάδων είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust, σε συνεργασία με τις 3 τοπικές εταιρείες του ομίλου J&J, τη φαρμακευτική Janssen, την Johnson & Johnson καταναλωτικά προϊόντα και την Johnson & Johnson ιατροτεχνολογικά προϊόντα.