Μετά από δεκαετίες στο marketing της Mars, η Jane Wakely αναλαμβάνει Executive Vice President, Chief Consumer & Marketing Officer, και Chief Growth Officer of International Foods της Pepsico. Ως Chief Consumer & Marketing Officer, η Wakely θα επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ενισχύοντας την consumer-centricity, την καινοτομία και τις δυνατότητες marketing της PepsiCo, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία.

Ως Chief Growth Officer, θα είναι υπεύθυνη για την επιτάχυνση του πυλώνα των «θετικών επιλογών» της στρατηγικής μετασχηματισμού της εταιρείας, PepsiCo Positive («pep+»). Η Wakely διαθέτει σχεδόν 3 δεκαετίες εμπειρίας στο marketing, καθώς πριν από τη Mars είχε ξεκινήσει από τον κομμάτι FMCGs της Procter & Gamble.

Η εταιρεία διόρισε επίσης τον Ram Krishnan, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέχει τον ρόλο του Chief Commercial Officer, στη νεοσύστατη θέση του CEO, International Beverages & Chief Commercial Officer. Τόσο η Wakely όσο και ο Krishnan θα αναφέρονται στον Chairman και CEO της PepsiCo, Ramon Laguarta.

(Πηγή: Marketingweek.com)