Έρευνα για την καταγραφή των αντιδράσεων των καταναλωτών με φόντο την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ελλάδα διεξάγει η IRI από την προηγούμενη εβδομάδα, παρακολουθώντας παράλληλα τα εβδομαδιαία στοιχεία που λαμβάνει από τους συνεργαζόμενους λιανέμπορους.

Online έρευνα omnibus.

Έρευνα για την καταγραφή των αντιδράσεων των καταναλωτών με φόντο την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ελλάδα διεξάγει η IRI από την προηγούμενη εβδομάδα, παρακολουθώντας παράλληλα τα εβδομαδιαία στοιχεία που λαμβάνει από τους συνεργαζόμενους λιανέμπορους.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά διαχειρίζεται ζητήματα προσφοράς/ζήτησης σε πραγματικό χρόνο (όπως προωθητικές ενέργειες, out-of-stock, τιμολόγηση, διανομή), ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται αλλαγές στα μοτίβα καταναλωτικής συμπεριφοράς, σχεδιάζει μία επιπλέον online έρευνα omnibus.

Σε αυτήν, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσες και όποιες ερωτήσεις κρίνουν απαραίτητες αυτή τη στιγμή, ώστε να ανταποκριθούν στις καθημερινά διαφοροποιημένες ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μέχρι την Τετάρτη 18/03.