Μεταξύ αυτών, η τάση των Retail Media και του Community Economy

Τις βραχυπρόθεσμες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που φέρνει η πανδημία του κορωνοϊού στα brands αναδεικνύει νέα μελέτη της Ira Media, εστιάζοντας σε 10 σημεία-κλειδιά που ξεχωρίζουν αναφορικά με τις επιλογές των καταναλωτών, αλλά και τη στρατηγική που καλούνται να ακολουθήσουν οι εταιρείες. Αναλύοντας από στοιχεία, έρευνες και δημοσιεύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η μελέτη καταλήγει σε έναν δεκάλογο συμπερασμάτων τα οποία και καλούνται να λάβουν υπόψιν τα brands προκειμένου να χαράξουν τη στρατηγική τους και να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της πανδημίας. Συγκεκριμένα, τα δέκα σημεία αυτά είναι:

1. Το αίσθημα ασφάλειας που αποπνέει μια μάρκα αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής των καταναλωτών, 2. Η παράμετρος του κόστους θα παραμείνει ισχυρή, κάνοντας τη ζήτηση ελαστικότερη, 3. Η νέα τάση των Retail Media δημιουργεί ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο impulse buying, 4. Το e-commerce βασίζεται ακόμα στο desktop/laptop, με αντίκτυπο στο δημιουργικό, 5. Το Homebound Economy εδραιώνεται, μεταβάλλοντας την υφιστάμενη καταναλωτική συμπεριφορά, 6. Αναδύεται το Community Economy, που αφορά την εγγύτητα των σημείων πώλησης και τα εγχώρια προϊόντα, 7. Νέες τμηματοποιήσεις καταναλωτών (market segmentation) προκύπτουν γύρω από νέες παραμέτρους (health, affordability, experience, κ.λπ.), 8. Απαιτείται περισσότερη έρευνα και ακριβέστερα εργαλεία για το Brand Safety, 9. Τα «συμπληρωματικά» παραδοσιακά ΜΜΕ διατηρούν πιστά κοινά και συνιστούν ευκαιρία για τους διαφημιζόμενους, 10. Η μεγάλη πρόκληση για τα brands είναι η χρήση έξυπνων εργαλείων για την αξιοποίηση των δεδομένων και η διαφάνεια στην επεξεργασία τους.