Δημιουργεί 2 hubs στην Αθήνα

Την εμπιστοσύνη της IQVIA στην Ελλάδα φανερώνει η απόφαση των κεντρικών γραφείων της να δημιουργήσουν 2 hubs στην Αθήνα, ένα για Technology solutions και ένα για Heath Economics, σκοπεύοντας στην πρόσληψη τουλάχιστον 20 ατόμων τους επόμενους 15-18 μήνες. Η επένδυση του 1,5 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση, αποδεικνύει τις προοπτικές της χώρας μας και δημιουργεί ευκαιρίες εργασίας, ανακόπτοντας την εκροή σημαντικού κεφαλαίου του επιστημονικού προσωπικού της.

Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως η επικρατέστερη χώρα, ανάμεσα σε αρκετές ευρωπαϊκές, για τη δημιουργία των δυο hubs. Το Technology hub θα αναπτύσσει λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εστιάζοντας σε BI (business intelligence) solutions, ενώ το Health Economics hub θα υλοποιεί έργα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment – ΗΤΑ). Η IQVIA είναι παγκόσμιος πάροχος πληροφοριών, τεχνολογικών λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που εστιάζεται στη χρήση δεδομένων υγείας και επιστημονικής γνώσης.