Παρά την αβεβαιότητα για την πορεία της αγοράς.

Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού, η Ήπειρος ΑΕΒΕ συνεχίζει την ανοδική της πορεία, υλοποιώντας µε συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραµµα, ύψους 20 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, εξελίσσονται κανονικά οι επενδύσεις τόσο στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Άρτα, όσο και σε αυτό της Ελασσόνας.

Ο στόχος είναι και τα δύο εργοστάσια να είναι πλήρως λειτουργικά µέχρι το τέλος του χρόνου: της Άρτας µε νέες γραµµές παραγωγής και συσκευασίας, της Ελασσόνας µε ανανεωµένο µηχανολογικό εξοπλισµό. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού της κατά 10%, µε τις συνολικές θέσεις εργασίας να φτάνουν τις 280. Όσον αφορά στις εξαγωγές, αποτελούν και φέτος τον σηµαντικότερο µοχλό ανάπτυξης της εταιρείας, µε ετήσιο στόχο αύξησης 20%, ο οποίος κατά το πρώτο πεντάµηνο του έτους έχει επιτευχθεί.