Σε μια νέα «πράσινη» πρωτοβουλία προχώρησε η ΙΟΝ ΑΕ, η οποία πραγματοποίησε μέτρηση όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις εγκαταστάσεις της στις περιοχές του Νέου Φαλήρου, Μαρκοπούλου, Άρτας και Παλλήνης για τα έτη 2018 και 2019. Η μέτρηση αφορούσε τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου, υγραερίου και άλλων καυσίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των εργοστασίων και γραμμών παραγωγής, αλλά και των κτιρίων. Επίσης, συμπεριέλαβαν και τις μεταφορές των εργαζομένων από και προς τον χώρο εργασίας, τα εταιρικά μεταφορικά μέσα, τα εταιρικά αεροπορικά ταξίδια κ.ά. Η πιστοποίηση έγινε μέσω του Κέντρου Αειφορίας και του διεθνούς οργανισμού First Climate.