Συγκεκριμένα, ύστερα από επιτυχημένη πορεία ως Group Product Manager τα τελευταία εννιά χρόνια, αναλαμβάνει τη συνολική εποπτεία του Τμήματος Μarketing, καθώς και του Τμήματος Θεματικών Καναλιών του ομίλου.