Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Καραμάνου

Αντικαθιστά τον Γιώργο Καραμάνο, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση μετά από 9 χρόνια, για να αναλάβει Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας & Marketing στην εταιρεία αεροδρομίου του Abu Dhabi. Η Ιωάννα Παπαδοπούλου είναι έμπειρο στέλεχος των αερομεταφορών. Έως σήμερα ήταν στέλεχος του τομέα διεθνών σχέσεων και του τομέα διμερών αεροπορικών συμφωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.