Σειρά έργων σε ΕΦΚΑ, ΕΟΠΠΥΥ, κ.ά.

Με διαδικασίες fast track έχει υλοποιήσει το τελευταίο διάστημα η Intrasoft International σειρά από παρεμβάσεις σε κομβικά συστήματα του δημόσιου τομέα, για διεκπεραίωση κρίσιμων συναλλαγών με ασφάλεια. Ανάμεσα σε άλλα, έχουν υλοποιηθεί, στο Υπ. Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική παραλαβή πιστοποιητικών, στον ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης και άμεση απονομή σύνταξης (με στόχο το 2021 να εκδίδονται άμεσα πάνω από το 90% των συντάξεων ΕΦΚΑ), στον ΕΟΠΥΥ σειρά παρεμβάσεων για την υποστήριξη της άυλης συνταγογράφησης, των άυλων γνωματεύσεων, της λήψης και ανάλυσης δειγμάτων για εντοπισμό του κορωνοϊού, καθώς και της νοσηλείας σε ΜΕΘ κρουσμάτων κορωνοϊού κ.ά. Επίσης, στην ΑΑΔΕ, έχει υλοποιηθεί η ηλεκτρονική παραλαβή κλειδάριθμου.