Τη νέα της καμπάνια για τη μείωση της χρήσης πλαστικών ειδών μιας χρήσης από τα γραφεία της διεθνώς, παρουσιάζει η Intrasoft International, με τίτλο «Say Goodbye to Plastic». Η δράση εντάσσεται στον στόχο της εταιρείας να μειώσει τα απορρίμματα που προέρχονται από πλαστικό μιας χρήσης, μέσω της χρήσης πιο βιώσιμων πρακτικών.

Για τον λόγο αυτό, αντικαθιστά τα πλαστικά αναλώσιμα είδη μιας χρήσης στις κουζίνες των γραφείων της, με νέα οικολογικά βιοδιασπώμενα. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από εσωτερική επικοινωνιακή καμπάνια ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, η Intrasoft συνδύασε την καμπάνια με δράσεις καθαρισμού παραλιών στην Αττική.