Με νέους πελάτες και συνεργασίες

H πλατφόρμα της Interworks ανήκει σε ένα σύνολο λύσεων τεχνολογικά ενδεδειγμένων για υπηρεσίες της Citrix με την ονομασία Citrix Ready, ενώ η Interworks συνεργάζεται στενά με τη Citrix για την πρoώθηση της πλατφόρμας παγκοσμίως. Επιπλέον, η Interworks έχει αναπτύξει συνεργασία με την εταιρεία Affinity Cloud Collections, με στόχο την προώθηση των λύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, η IDC προτείνει την πλατφόρμα της Interworks ως μία από τις πλέον ενδεδειγμένες για την διαχείριση των υπηρεσιών Cloud, ενώ η Interworks έχει διακριθεί ως Gartner Cool Vendor για το 2013.