Η εταιρεία προσεγγίζει την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ασφαλιστικά, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της. «Το ενδιαφέρον μας στρέφεται, κυρίως, στον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας μέσω εφαρμογών τηλεματικής, σε πρώτη φάση με την ελκυστική διαφοροποίηση της τιμολόγησης μέσω της οικονομικότερης χρήσης του αυτοκινήτου -όπως συμβαίνει με το «Buy the Mile»- ενώ σε επόμενη φάση, θα ακολουθήσει η παραμετροποίηση των τρόπων με τους οποίους οδηγεί κάποιος», ανέφερε ο Γιάννης Ρούντος, της Ιnteramerican.