Η εταιρεία συνέχισε και το 2016 την εκστρατεία εθελοντικής συνεισφοράς εργαζομένων και συνεργατών στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ). Η «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη Ζωής» απέφερε πριν τις γιορτές 2,5 τόνους τροφίμων, που παραδόθηκαν στο Κέντρο. Παράλληλα, η εταιρεία συνέδραμε και φέτος οικονομικά το ΚΥΑΔΑ, στο πλαίσιο από κοινού πρωτοβουλίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).