Η Interamerican αναγνωρίστηκε για την πρακτική βιωσιµότητας που εφαρµόζει από το Sustainability Performance Directory, που έχει οργανώσει το Quality Net Foundation.

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση του Quality Net Foundation.

Η Interamerican αναγνωρίστηκε για την πρακτική βιωσιµότητας που εφαρµόζει από το Sustainability Performance Directory, που έχει οργανώσει το Quality Net Foundation. Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση εντάσσει την Interamerican στην ηγετική οµάδα των 20 επιχειρήσεων «The Most Sustainable Companies in Greece», που µπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγµατα βέλτιστης επιχειρηµατικής πρακτικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη στη χώρα µας.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του QNF, οι εν λόγω επιχειρήσεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του σύγχρονου µοντέλου Βιώσιµης Ανάπτυξης, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα µε την προσέλκυση επενδύσεων και οδηγώντας την αλυσίδα της αξίας τους -ανθρώπινο δυναµικό, προµηθευτές και συνεργάτες, πελάτες, ευρύτερη κοινωνία- στον δρόµο της ενίσχυσης της εικόνας του ελληνικού επιχειρείν, διεθνώς.