Στο πλευρό του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στέκεται, και το 2021, η Interamerican, η οποία ανανέωσε και φέτος όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που του παρέχει χορηγικά και προσέθεσε ακόμη 11 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του. Συγκεκριμένα, η εταιρεία χορηγεί την ασφάλιση του στόλου 124 οχημάτων διαφόρων χρήσεων, που χρησιμοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ παρέχει την ασφάλιση σε δύο κτίρια: στο Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στη Νέα Μάκρη Αττικής και στο Σπίτι στο Περιστέρι. Επιπλέον, τον περασμένο Δεκέμβριο, προσέφερε στον οργανισμό ένα ποσό με βάση τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν, ευαισθητοποιώντας με αυτό τον τρόπο τους πελάτες της για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ καλύπτει ασφαλιστικά και τις εκδηλώσεις εορταστικών πωλήσεων που πραγματοποιεί ο οργανισμός σε δημόσιους χώρους.