Με τη χορηγία ασφάλισης 99 λειτουργικών οχημάτων
Σημαντικής αξίας για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οικονομικά και λειτουργικά, είναι η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από την Interamerican του διαρκώς αυξανόμενου στόλου των οχημάτων του οργανισμού.

Ήδη, τα ασφαλισμένα οχήματα έχουν φθάσει τα 99 και η εταιρεία, πέρα από τη χορηγία των ασφαλίστρων, έχει καλύψει και τις ζημιές αστικής ευθύνης που έχουν προκύψει κατά την πολυετή υποστηρικτική συνεργασία. Παράλληλα σε ετήσια βάση, η Interamerican αναλαμβάνει και άλλες πρωτοβουλίες υποστήριξης του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» -ασφάλιση εκδηλώσεων, φιλοξενία παζαριών- αναδεικνύοντας και την εθελοντική συνεισφορά των εργαζομένων της.