Τη διαδικτυακή εκδήλωση εορτασμού των 20 ετών του CSR Hellas υποστήριξε η Interamerican, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Θέματα αποτέλεσαν το νέο επιχειρηματικό πλαίσιο για την ΕΚΕ, η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις νέες προκλήσεις και τις αλλαγές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.