Εναλλακτική - συμπληρωματική σύνταξη
Η Interamerican προσαρμόζει τη στρατηγική ανάπτυξη του πελατολογίου της και στον τομέα της αποταμίευσης και των επενδύσεων, εστιάζοντας στην αναδυόμενη ανάγκη συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Η εταιρεία εισήγαγε κατά το τελευταίο δίμηνο στην πλατφόρμα του Συστήματος Capital το πρόγραμμα Interamerican Capital Pension, με εντυπωσιακά όπως επισημαίνει αποτελέσματα διάθεσης στην αγορά από το εταιρικό δίκτυο πωλήσεων. Το πρόγραμμα αντιστοιχίζει λύσεις στους τρεις συνήθεις τύπους σύνταξης της κοινωνικής ασφάλισης με τη δημιουργία κεφαλαίου ζωής έναντι της σύνταξης γήρατος, με την ασφάλιση εισοδήματος έναντι της σύνταξης αναπηρίας και με την ασφάλιση ζωής έναντι της σύνταξης χηρείας.