Στο κλείσιμο του εννεαμήνου, η παραγωγή εμφανίζει αύξηση 34% σε σχέση με το επιχειρησιακό σχέδιο. Παρά τις συνολικά αρνητικές επιδόσεις της ασφαλιστικής αγοράς και σε αυτό τον κλάδο, 65 νέες επιχειρήσεις εμπιστεύτηκαν την εταιρεία για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού τους, ενώ οι ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 15.000 περίπου. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καλά αποτελέσματα προέρχονται, κυρίως, από την προώθηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας. Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα προγράμματα Micro Group Benefit (ζωής και υγείας), που είναι εστιασμένα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Επισημαίνεται η σημαντική ανταπόκριση στις πωλήσεις από όλα τα κανάλια διανομής της εταιρείας, εφόσον αξιοποιούνται οι ομαδικές ασφαλίσεις για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ατομικών συμβολαίων.