Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, στις 31 Οκτωβρίου, η Interamerican υπογραμμίζει τη σημασία των βασικών γνώσεων για την οικονομική διαχείριση σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιδέα της αποταμίευσης.

Η Interamerican έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με εκδόσεις βιβλίων και επισκέψεις σε σχολεία, τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, ώστε να αναπτυχθούν, με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, οι βασικές χρηματοοικονομικές δεξιότητες από τις παιδικές ηλικίες. Αντικείμενο των ενεργειών είναι η γνωριμία των μαθητών με έννοιες, όπως η αποταμίευση, ο δανεισμός, η ασφάλιση, ο προϋπολογισμός κ.ά.

Οι δράσεις της εταιρείας εντάσσονται, όπως επισημαίνει η ίδια, στο πλαίσιο των ενεργειών ΕΚΕ της, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών και την εκπλήρωση της αποστολής της «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα».