Η διοίκηση της Interamerican αποφάσισε να παρέχει στους ανθρώπους της, επιπλέον των ημερών αργίας, άδεια επιβράβευσης μιας εβδομάδας, σε αναγνώριση της συμβολής του προσωπικού στον οργανωτικό μετασχηματισμό της. Το μοντέλο αυτό βασίζεται ταυτόχρονα σε πρακτικές βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία και την αναθεώρηση του παραδοσιακού χώρου εργασίας. «Βελτιώσαμε τα οικονομικά αποτελέσματα μας, μεγαλώνοντας την εταιρεία, παρά την ενέργεια που δώσαμε για τη μεγάλη τομή στην οργάνωση και δομή. Η επιτυχία οφείλεται, πρω-τίστως, στο ανθρώπινο δυναμικό και πρέπει να πάρει τώρα μια μεγάλη ανάσα, ώστε να αποφορ-τιστεί και να ανανεώσει τις δυνάμεις του», τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican.