Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της εταιρείας και να αποτελέσει «φυτώριο» νέων ιδεών από τους εργαζομένους, οδηγώντας την στο μέλλον και εδραιώνοντας την ηγετική θέση της στην αγορά. Η καινοτομία αποτελεί, μαζί με την ψηφιοποίηση και τη μεθοδολογία Lean, πυλώνα της εταιρικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τo πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαδικασιών για τη διαχείριση της καινοτομίας και των νέων ιδεών, μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα από την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να καταθέτουν σε αυτή τις ιδέες τους. Ακόμη, περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης και ανταμοιβής για κάθε ιδέα. Το Ιmagine παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής στις 8 Ιουνίου.