Στη διοργάνωση διαδικτυακής εκδήλωσης προχώρησε η Interamerican, στις 18 Μαΐου, ώστε να αναδείξει την εικόνα του οργανισμού. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε στα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και στις επιταχυνόμενες εξελίξεις, τις οποίες φέρνει η πανδημία στον τρόπο εργασίας, σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη ψηφιακή τεχνολογία, σε σχέση με τους αναδυόμενους κινδύνους λόγω κλιματικής αλλαγής και τις ασφαλιστικές προκλήσεις.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες οφείλουν να μεταβούν σε σύγχρονους τρόπους εργασίας και σε μια νέα αντίληψη της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας, με γνώμονα την επιχειρησιακή συνέχεια, την αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία ενός πιο δημιουργικού πλαισίου για τους εργαζόμενους και το μέλλον της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 2020 και τα μεγέθη, η επιχειρησιακή δραστηριότητα και η στρατηγική για την προοπτική του οργανισμού.