Η Interamerican αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη της ΙΒΜ. Η Interamerican επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός ασφαλισμένου. Με τα δεδομένα να λαμβάνονται σε δομημένη ή μη μορφή, «είναι σημαντική η επένδυση σε λύσεις διαχείρισής τους που περιλαμβάνουν δυνατότητες ενοποίησης, αποθήκευσης και ανάλυσης των δεδομένων», όπως επισημαίνει η εταιρεία.

Μέσω της συνεργασίας με την IBM και τη χρήση του λογισμικού ΙΒΜ Operational Decision Manager, η εταιρεία μπόρεσε να επιτύχει την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και την εκτίμηση κινδύνου που διέπουν την ασφάλιση στον κλάδο Ζωής & Υγείας.

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια του λογισμικού, το σύστημα αποφασίζει σε πραγματικό χρόνο ποιες ερωτήσεις πρέπει να παραθέσει στους υποψήφιους πελάτες και τις ανανεώνει δυναμικά ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνονται.