Τις προϋποθέσεις ανάπτυξης σε μεγάλους εμπορικούς και ειδικούς κινδύνους δημιουργεί δομικά ο οργανωτικός μετασχηματισμός που ολοκληρώνει φέτος η Interamerican, στο πλαίσιο της πρόθεσής της να ενισχύσει περαιτέρω τις σχετικές ασφαλιστικές δραστηριότητές της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε οργανωτική διάκριση μεταξύ του retail και του corporate business, με στόχο την εξειδίκευση και την αποτελεσματικότητα διαχείρισης για μεγαλύτερη απόδοση αξίας στον πελάτη.

Η εταιρεία δημιούργησε και στελέχωσε ομάδα Eμπορικών και Eιδικών Κινδύνων (Corporate & Special Risk Solutions), ενισχυμένη και από στελέχη για αντασφάλιση, πωλήσεις και ανάλυση, η οποία αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα τους Κινδύνους με λύσεις τύπου «one stop shop». Παράλληλα, δίνει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις πωλήσεις του Corporate Business επιπλέον ταχύτητα στην άμεση υποστήριξη των συνεργατών ως πρώτο σημείο επαφής και, επιπλέον, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ συνεργατών και του underwriting της εταιρείας.