Στις αρχές Νοεμβρίου, η 7η κατά σειρά ομάδα συνεργατών του εταιρικού δικτύου ολοκλήρωσε την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Financial Planning. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Interamerican και με τη συνεργασία της Achmea Academy. Ο σχεδιασμός των επομένων ετών προβλέπει περαιτέρω αύξηση των χρηματοοικονομικών συμβούλων, ισχυροποίηση του πελατοκεντρικού προσανατολισμού της εργασίας τους και εισαγωγή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών στις εργασιακές πρακτικές τους.