Προς αυτή την κατεύθυνση, η εταιρεία υποστήριξε χορηγικά το ιδιαίτερα σημαντικό συνέδριο που συνδιοργάνωσαν το Δίκτυο CSR Hellas και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με θέμα «Δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον», στις 2 Μαρτίου στο συνεδριακό κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι. Οι στόχοι συνδέονται με τις πιο σημαντικές σύγχρονες προκλήσεις, εγγράφονται στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 που αποτελεί δέσμευση 193 κρατών μελών του ΟΗΕ και δίνουν κατεύθυνση στις επιχειρήσεις, αλλά και τα ενδιαφερόμενα μέρη τους για τις προτεραιότητες υπευθυνότητας.