Η εταιρεία ως μεγάλος χορηγός, είχε την ευκαιρία να αναδείξει την αξία της παροχής ομαδικής ασφαλιστικής κάλυψης από τις επιχειρήσεις στο προσωπικό τους, με δεδομένη από το 2014 την κατά 100% φοροαπαλλαγή των εισφορών για εργοδότες και εργαζομένους. Σχετική ήταν η ομιλία του Γιώργου Πλωμαρίτη, Διευθυντή Ομαδικών Ασφαλίσεων και Corporate Business της εταιρείας, ο οποίος πρόβαλε την παροχή ως στοιχείο ενίσχυσης της δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση, τονίζοντας ότι η ομαδική ασφάλιση συμπληρώνει κενά της κοινωνικής ασφάλισης και αντισταθμίζει όποιες μειώσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων.