Με εθελοντικό πρόγραμμα εργαζομένων της

H στήριξη του εν λόγω οργανισμού εντάσσεται στον άξονα «Κοινωνία» του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «Ζήσε Υπεύθυνα». Από το Νοέμβριο του 2013 διοργανώθηκε συλλογή υλικού από τους ανθρώπους της ING, το οποίο διατέθηκε στα Κέντρα Στήριξης που δραστηριοποιούνται σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Κομοτηνή. Τοποθετήθηκαν κάδοι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στα 40 υποκαταστήματα και γραφεία της σε ολόκληρη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας 3 τόνους προϊόντων, κυρίως τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και ρουχισμό για παιδιά.