Παρέχοντας υποδομές τεχνολογίας

Συγκεκριμένα, η Info Quest Technologies στήριξε έμπρακτα την υλοποίηση υπηρεσιών, όπως αυτή του «Οδυσσέα», του πρώτου κινητού εργαστηρίου Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας του οργανισμού, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενημέρωση και δημιουργικότητα των μαθητών «YouSmile», με μηχανήματα αναμετάδοσης ήχου και τηλεοπτικού σήματος, ενώ προσφέρθηκε τεχνολογικός εξοπλισμός στο κινητό πολυιατρείο παιδιών «Ιπποκράτης», προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής σε πανελλήνια κλίμακα.