Τρέχει πρόγραμμα πιστώσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ

Η Imperial Tobacco Hellas στηρίζει για άλλη μια χρονιά τη Μικρή Λιανική, ενισχύοντας χιλιάδες Περίπτερα, Ψιλικά και Μini Markets με ένα πρόγραμμα πιστώσεων ύψους τριών εκατ. ευρώ, το οποίο καλύπτει αγορές που θα πραγματοποιήσουν τον Δεκέμβριο και τους επόμενους μήνες. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η εταιρεία ενισχύει άμεσα τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων της λιανικής στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους και την ανάγκη που έχουν για ενεργή υποστήριξη, ιδιαίτερα στις τρέχουσες αντίξοες συνθήκες.

Το πρόγραμμα πιστώσεων εντάσσεται στο ευρύτερο και διαρκές πλάνο υποστήριξης της Imperial Tobacco Hellas που απευθύνεται στη Μικρή Λιανική και περιλαμβάνει επιβραβεύσεις για την επίτευξη μιας σειράς εμπορικών στόχων στο πλαίσιο του εμπορικού προγράμματος της «Προτείνεις – Κερδίζεις». Οι πιστώσεις αυτές, καθώς και τα υπόλοιπα κίνητρα που παρέχονται, αφορούν όλες τις κύριες μάρκες της εταιρείας στην Ελλάδα.