Εστίαση σε υβριδικές τεχνολογίες και ψηφιοποίηση

Το επενδυτικό πλάνο της για την επόμενη πενταετία ανακοίνωσε η Audi, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της σε πάροχο δικτυωμένης και αειφόρου premium κινητικότητας. Από τα 35 δισ. ευρώ που εγκρίθηκαν, 17 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε μελλοντικές τεχνολογίες, ενώ 15 δισ. ευρώ σε τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, θα μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες εντός του ομίλου, τόσο σε επίπεδο hardware όσο και software, όπως η ανάπτυξη, από κοινού με την Porsche, της Premium Platform Electric (PPE) και η υλοποίηση του Roadmap E, ενός πλάνου για αμιγώς ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα μοντέλα. Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση, ο Markus Duesmann, Διευθύνων Σύμβουλος της Audi αναλαμβάνει Πρόεδρος του Car.Software-Organisation, επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες και περικοπή κόστους, παρέχοντας στους οδηγούς-πελάτες πιο προηγμένες εμπειρίες και υπηρεσίες.