Η Οικονομοτεχνική ΕΠΕ αναδείχθηκε νικήτρια στο spec του ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ για το έργο «Peach Flavors 874778», πρόγραμμα «Προώθηση κομπόστας ροδάκινου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία».

Προώθηση κομπόστας ροδάκινου σε Ρωσία και Λευκορωσία.

Η Οικονομοτεχνική ΕΠΕ αναδείχθηκε νικήτρια στο spec του ΔΕΛΚΟΦ ΑΕ για το έργο «Peach Flavors 874778», πρόγραμμα «Προώθηση κομπόστας ροδάκινου στη Ρωσία και τη Λευκορωσία». Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και προώθησης, και ειδικότερα: Ιστότοπο και κοινωνικά δίκτυα, διαφήμιση, εργαλεία επικοινωνίας, εκδηλώσεις, προώθηση σε σημεία πώλησης. Η αμοιβή του αναδόχου ορίστηκε στο ποσό των 1.384.940 ευρώ.