Η έρευνα υπολογίζει ότι περίπου 282 εκατομμύρια νοικοκυριά θα σχεδιάζουν τουλάχιστον ένα ταξίδι στο εξωτερικό τον χρόνο έως το 2025, σχεδόν 35% αύξηση σε σχέση με το 2015. Η έρευνα προσδιόρισε, επίσης, τους κύριους παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τα ταξίδια μέσα στην επόμενη δεκαετία, στους οποίους περιλαμβάνεται μία διαρκώς αυξανόμενη μεσαία τάξη, μεγαλύτερη συνδεσιμότητα Ίντερνετ, βελτιωμένες υποδομές στις μεταφορές σε πολλές χώρες και ένας γηράσκων πληθυσμός που έχει περισσότερο χρόνο για ταξίδια αναψυχής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Oxford Economics.