Για την παροχή Wi-Fi στα καταστήματά της

Το σύστημα της Zoottle έχει ήδη εγκατασταθεί σε 5 καταστήματα, ενώ αναμένεται και η ένταξή του σε περισσότερα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Το Zoottle γίνεται ένα «εργαλείο» άμεσης διαφήμισης της επιχείρησης μέσω των κοινωνικών δικτύων, δίνοντας την δυνατότητα να ενισχύσει το CRM της αλλά και να αυξήσει την πελατειακή της βάση, ενώ παρέχει μια σειρά από χρήσιμα στατιστικά, δημογραφικά και ποιοτικά στοιχεία στην επιχείρηση σχετικά με τους συνδεδεμένους χρήστες.