Για το βαμβάκι που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της

Το βαμβάκι είναι μια πολύ σημαντική πρώτη ύλη για την ΙΚΕΑ, αφού χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα, από πετσέτες μέχρι και καναπέδες. Η πρωτοβουλία της ΙΚΕΑ σημαίνει ότι οι αγρότες θα χρησιμοποιούν λιγότερο νερό, χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν αύξηση στα κέρδη τους. Ο Pramod Singh, Υπεύθυνος για το Βαμβάκι στην ΙΚΕΑ, αναφέρει, «Πετύχαμε τον στόχο μας ώστε το 100% του βαμβακιού που χρησιμοποιούμε, να παράγεται από πιο βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά σηματοδοτεί επίσης, την έναρξη της επόμενης μας πρόκλησης να διατηρηθεί αυτό το ποσοστό στο 100% και να βρούμε ακόμα περισσότερους τρόπους για να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς βαμβακιού σε όλο τον κόσμο, ώστε να χρησιμοποιούν πιο βιώσιμες πρακτικές καλλιέργειας».