Το 2019, η Ikea ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για μετάβαση από τη χρήση πρωτογενή πολυεστέρα στη χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα, στα υφασμάτινα προϊόντα της, έως το τέλος του 2020. Η αντικατάσταση όλου του πρωτογενούς πολυεστέρα με ανακυκλωμένο είναι σημαντικό βήμα προς την πλήρη μετάβαση σε μία κυκλική επιχειρηματική δραστηριότητα και στην επίτευξη του στόχου για χρήση μόνο ανακυκλωμένων ή ανανεώσιμων υλικών μέχρι το 2030.

Έχοντας πετύχει τον στόχο κατά 90% για τα υφασμάτινα προϊόντα το 2020, η Ikea θα επιταχύνει τη μετάβαση προς τον στόχο της αποκλειστικής χρήσης ανακυκλωμένου πολυεστέρα σε όλα τα προϊόντα της. «Με την αντικατάσταση του πρωτογενούς πολυεστέρα με ανακυκλωμένο πολυεστέρα στην παραγωγή μας, μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακά μας, όσον αφορά στον πολυεστέρα, στο 50% και ελπίζουμε να κάνουμε τα ανακυκλωμένα υλικά τον νέο κανόνα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Caroline McGarvey, Sustainability Manager, Category Αrea Comfort στην Ikea Σουηδίας.