Η ΕΙΙΡΑ συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για την άρση των στρεβλώσεων της ραδιοφωνίας, που διεξάγεται με συμμετοχή κυβερνητικών φορέων και ρυθμιστικών αρχών, ιδιοκτητών ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, εργαζομένων και θεσμικών φορέων.

Όπως τόνισε η Πρόεδρός της, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, «η ευνομία και οι καθαροί κανόνες είναι το απαραίτητο θεσμικό υπόστρωμα για την οικονομική ευρωστία του κλάδου, ο ανταγωνισμός των μέσων θα πρέπει να διεξάγεται με όρους ποιοτικού περιεχομένου και άρτιας τεχνικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων εκπομπής», ενώ κατέθεσε αναλυτικές θέσεις για σειρά τεχνικών ζητημάτων. Μέχρι σήμερα, το ζήτημα των αδειών αντιμετωπίζεται με μεταβατικές διατάξεις.

Η ΕΙΙΡΑ επιμένει στην ανάγκη ρύθμισης του ρ/φ τοπίου με γνώμονα τη διασφάλιση της πολυφωνίας, του υγιούς ανταγωνισμού, της ορθολογικής και επιστημονικής διαχείρισης του φάσματος συχνοτήτων και της εφαρμογής των κανόνων από όλους.