Λύση για ανάλυση δεδομένων αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο

Το Hoovers παρέχει στοιχεία για πάνω από 90 εκατ. επιχειρήσεις και 100 εκατ. επαγγελματίες, από 900 επιχειρηματικούς κλάδους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τα στοιχεία αυτά γρήγορα και εύκολα ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα ορθές αποφάσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα επιχειρηματικά τους ρίσκα. Η ποιοτική πληροφόρηση που προσφέρει καλύπτει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών, αφού μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τον τομέα του Marketing, όσο και των Πωλήσεων. Η εφαρμογή καλύπτει ανάγκες όπως εύρεση νέων υποσχόμενων αγορών (εντοπισμό συγκεκριμένων εταιρειών προς προσέγγιση στις αγορές που παρουσιάζεται ενδιαφέρον) και εύρεση δυνητικών πελατών που αποτελούν up-selling και cross-selling ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τζίρου.