Περιλαμβάνει 400.000 ανανεωμένα προφίλ

Η εφαρμογή επιτρέπει την αξιολόγηση εναλλακτικών αγορών δραστηριοποίησης, τη δημιουργία πελατολογίων, την τροφοδότηση των συστημάτων τους με ενημερωμένα στοιχεία πελατών καθώς και την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων πωλήσεων ή προμηθειών. Ο findbiz λειτουργεί εδώ και 5 χρόνια και δέχεται 500.000 επισκέψεις κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση, ενώ φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 διαφημιζόμενους.