Η ICAP, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency), δημιούργησε έναν νέο κλαδικό δείκτη για την αξιολόγηση των κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, τον ICAP Covid Sector Check.

Τον Covid Sector Check, με παράγοντες υπολογισμού σχετικούς με την πανδημία.

Η ICAP, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency), δημιούργησε έναν νέο κλαδικό δείκτη για την αξιολόγηση των κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, τον ICAP Covid Sector Check. Ο νέος δείκτης έχει ορίζοντα 12 μηνών και εκφράζει την τρέχουσα διαβάθμιση των επιπτώσεων των μέτρων απαγόρευσης (lockdown) και αναστολών που έχουν επιβληθεί στην οικονομική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19, ανά κλάδο δραστηριότητας, έχοντας λάβει υπόψη την πιθανότητα επανάκαμψης.

Ο δείκτης απεικονίζεται σε 5βάθμια κλίμακα και η παρούσα βαθμολόγηση σε βαθμίδες έχει πραγματοποιηθεί σε επίπεδο 4ψήφιου NACE2. Έχουν αξιολογηθεί 577 4ψήφιοι NACE2. H σταδιακή άρση των μέτρων απαγόρευσης (lockdown), τα σενάρια σταδιακής αποκατάστασης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και η πιθανότητα επιστροφής των οικονομικών μεγεθών των κλάδων στα επίπεδα του 2019, σε επίπεδο πωλήσεων και λειτουργικών κερδών, αποτελούν βασικούς παράγοντες υπολογισμού του δείκτη. Οι κλάδοι παρακολουθούνται διαρκώς από τους αναλυτές και με βάση νεότερα γεγονότα, θα γίνεται ενημέρωση των διαβαθμίσεων.